Praktijk J.P.L. Leijten

psychiatrie en psychotherapie

Behandelvormen

Behandelvormen zijn consultatie, psycho-educatie, ondersteunende begeleiding, verschillende vormen van gesprekstherapie en medicatie. De vorm van de behandeling wordt bepaald in overleg met u als patiënt. Relatie- en gezinstherapie bied ik zelf niet, maar ik kan hier wel voor doorverwijzen. In mijn gesprekstherapie ga ik uit van de beleving en de behoefte van de patiënt zelf. In dit kader bied ik psychotherapie aan met als uitgangspunt: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig is. In onderling overleg worden zo nodig naasten bij onderzoek en/of behandeling betrokken.