Praktijk J.P.L. Leijten

psychiatrie en psychotherapie

Bijzondere expertise

Ik beschik over bijzondere expertise op het gebied van problemen rond psychose en bipolaire stoornis, en bied hiervoor advies en behandeling. Dat geldt zowel mensen die deze klachten zelf hebben, als hen die aanlopen tegen problemen met anderen in hun omgeving, die deze klachten hebben. Desgewenst bied ik psychotherapie bij deze problemen. Iemands psychotische klachten hebben nogal eens grote invloed op de omgeving van de patiënt. In mijn behandeling wordt daar goed naar gekeken en wordt de directe omgeving (gezin, familie, vrienden) zo nodig bij de behandeling betrokken. Ik ben aangesloten bij ISPS, The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis.

Voor verdere informatie over psychose verwijs ik naar:
www.psychosenet.nl (algemene informatie)
www.isps.org (ISPS is de vereniging voor professionals, cliënten en familieleden van over de hele wereld die de toepassing van psychologische behandeling bij psychose wil bevorderen)
www.ispsnederlandvlaanderen.nl (de regionale afdeling voor Nederland en Vlaanderen van ISPS)
www.ypsilon.org (vereniging van familieleden van mensen met psychose)
www.anoiksis.nl (vereniging van mensen met psychose)
www.levenmetstemmen.nl (website van Marius Romme en Sandra Escher over stemmen horen)
www.intervoiceonline.org (internationale vereniging voor stemmenhoorders)
www.stichtingweerklank.nl (Nederlandse vereniging voor stemmenhoorders)