Praktijk J.P.L. Leijten

psychiatrie en psychotherapie

Vergoeding

Specialistische GGZ wordt vergoed volgens de regels van het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage, wel valt deze zorg onder het eigen risico. Ik heb contracten met Achmea en aangesloten verzekeraars (zoals Zilveren Kruis, Avero-Achmea en Agis). Als u een restitutiepolis heeft bij een andere verzekeraar worden uw kosten geheel of grotendeels vergoed. Als u een naturapolis heeft bij een andere verzekeraar wordt u een lager bedrag vergoed dan bij een restitutiepolis. U kunt hierover het beste uw polis raadplegen en/of informatie inwinnen bij uw zorgverzekeraar. In principe moet u het resterende bedrag zelf bijbetalen. Als dit een probleem voor u is, kunnen wij bezien of hiervoor een oplossing gevonden kan worden. Daarbij houd ik rekening met uw financiƫle draagkracht. Als u zich aanmeldt voor klachten of problemen die niet onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet vallen, moet u daarvoor de kosten zelf betalen. Bij de vaststelling daarvan houd ik rekening met uw financiƫle draagkracht.

Contracten met zorgverzekeraars:
Voor 2017 heb ik een contract afgesloten met Zilveren Kruis (3311), OZF (3314), Interpolis (3313), FBTO (0211), Avero-Achmea (3329), en voor de zogenaamde volmachten Nedasco/Caresco (8960), IAK Volmacht (8971) en Aevita (8958). Voor 2017 heb ik geen contract afgesloten met CZ groep (CZ, Ohra, Delta Lloyd), DSW, de Friesland, Menzis, Multizorg VRZ (a.s.r., ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid) en VGZ (VGZ, IZZ, IZA, UMC, Unive, Cares).